Select Page

За Artel

35 години опит

ARTEL, Италия е основана 1981 година. В началото на 2000 година става важна индустрия. Отоплението и охлаждането, пелетните камини, интегрираните системи и възобновяемата енергия стават основа за днешните и бъдещи предизвикателства. ARTEL произвежда пълна гама изключително високо ефективни термопомпи, климатици пелетни съоръжения: камини за отопление на помещение (сухи пелетни камини), камини с водна риза, камини за вграждане и котли.

Разнообразието в производствените линии, различният дизайн на продуктите и наличието им в различни топлинни мощности са характерни за марката.

С помощта на TUV Италия ARTEL могат да задоволят нуждите на клиентите напълно чрез повишаване на конкурентната сила на техните продукти на пазара. TUV е неутрална сертифицираща организация, тестваща и пробваща телата на продуктите, която помага на ARTEL да подобрява и адаптира непрестанно своите продукти.

Продуктите на ARTEL говорят италиански: дизайнът и доставката на суровините са плод на традициите, фантазията и изобретателността от край до край са италиански.

REECL

Продуктите на марката ARTEL са включени в Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома REECL. Програмата REECL предоставя на домакинства, сдружения на етажни собственици или фирми за услуги (професионални домоуправители, ЕСКО, предприемачи и строители) от цялата страна възможност да се възползват от предимствата на енергийната ефективност и да получат целеви кредити и безвъзмездна финансова помощ чрез мрежата на български търговски банки – партньори на програмата.

За повече информация и лист с продуктите, включени в програмата, посетете сайта на Програмата за кредитиране на енергийната ефективност в дома:

reecl
www.reecl.org