Новини

ICP 13C

ICP 13C

СУХА ICP 13C С ВЪЗДУХОВОД ПЕЛЕТНА КАМИНА ЗА ВГРАЖДАНЕ СУХА С ВЪЗДУХОВОД За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW При този модел камина част от топлия въздух се насочва посредством въздуховод...

CLASS IDRO L 17

CLASS IDRO L 17

CLASS IDRO L 17 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики: 1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 420 м³ Цветове Газовете от горенето директно се извеждат с два колектора...