Select Page

CLASS IDRO L 17

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА

За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:
1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW

Отопляем обем

420 м³

Цветове

Бял

Черен

Бордо

Газовете от горенето директно се извеждат с два колектора към първата линия от 10 топлообменни тръби

Изискан дизайн – черна стъклена врата, през която се вижда пламъкът при горенето.

Вентилаторът е подобрен с цел по-силното изтласкване на дима по 16те въздуховода

Разширителен съд от 8 литра.

Камината с водна риза затопля 31 литра за модел L 17.

За автоматично почистване на въздуховодите веднъж седмично се използва лостът на изображението

Улеснено разглобяване на пружините за почистването им при поддръжката веднъж годишно.

Вместимост на контейнера за пелети от 17 за L15 до 57 за XXL28 и 32кг при моделите Class Idro осигурява продължителна автономност

Ефективно дистанционно управление на топлината дори и от разстояние.

Чугунен пепелник за Class Idro L17