Select Page

Модел Subtile Thermo

SUBTILE THERMO е отоплителен уред проектиран по начин да се намали дълбочината и да се позволи поместването на камината в ограничени пространства. Малката дълбочина от 25,9 см не налага ограничения за контейнера за пелети, който е много голям и във връзка с това осигурява максимална автономност. При този модел можете да възползвате предимството с удоволствието от отоплянето на дневната, в същото време да отоплите възможно най-ефективно цялото Ви жилище, като използвате традиционалните системи ( алуминиеви или панелни радиатори).