Select Page

Mono 5kW

ТЕРМОПОМПА ARTEL

Цена с ДДС:

6700.00 лв.

ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ
Термопомпата е възобновяема и енергоспестяваща.

Термичната Система Mono се състои от термопомпа Модел “Mono” и резервен електрически нагревател в хидравличната модулна система.
Капацитетът на термопомпата намалява при падане на температурата на околната среда. Електрическия нагревател осигурява достатъчна топлина при необходимост. При изключително ниска температура на околната среда, термопомпите вече не могат да осигурят необходимия за системата капацитет, както и енергийна ефективност. Хидравличните компоненти на Модел Mono се намират в рамките на външното тяло, затова монтажът на Модел Mono е улеснен.
Продуктите Модел Mono постигат степен на Енергийна ефективност Erp A++ и значително ограничават вредното въздействие върху околната среда.