Select Page

CALDAIA COMPACT 24 САМОПОЧИСТВАЩ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ

За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:
1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW

Отопляем обем

540 м³

ЦЕНА : 8350.00 лв

Патентован механизъм за самопочистване на горелката с установяване на цикли по време на работа. Отпада ежедневното почистване на горелката. При тази серия почистването на горелката е веднъж на седмица.
Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от 10 обменни тръби.
Модулираща циркулационна помпа Wilo, Енергиен клас А
Котелът отопля до 50 литра
Лост за седмичнос почистване на димогарните тръби.
Разширителен съд 8 литра.
Широко чекмедже за пепел, позволяващо дълъг интервал от време за почистването му.
Бункера за пелети може да помести 100л./65 кг пелети, което осигурява дълготрайната автономия на котела.
Преграда за почистване на саждите от обменните тръби.
Таймер-термостат за работата на дисплея, програмиране и настройка на температурата на водата и топлинната мощност на котела.