Select Page

CALDAIA COMPACT 28 САМОПОЧИСТВАЩ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ

За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:
1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW

Отопляем обем

630 м³

ЦЕНА : 10150.00 лв.

Патентован механизъм за самопочистване на горелката с установяване на цикли по време на работа. Отпада ежедневното почистване на горелката. При тази серия почистването на горелката е веднъж на седмица.

Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от 10 обменни тръби.

Модулираща циркулационна помпа Wilo, Енергиен клас А

Котелът отопля до 60 литра

Лост за седмичнос почистване на димогарните тръби.

Разширителен съд 8 литра.

Широко чекмедже за пепел, позволяващо дълъг интервал от време за почистването му.

Бункера за пелети може да помести 130л./85 кг пелети, което осигурява дълготрайната автономия на котела.

Преграда за почистване на саждите от обменните тръби.

Таймер-термостат за работата на дисплея, програмиране и настройка на температурата на водата и топлинната мощност на котела.