Select Page

CLASS THERMO XXL28

ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА

За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:
1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW

Отопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация.
Всички изображения са ориентировъчни и производителят си запазва правото на промяна без предизвестие.

Отопляем обем

600 м³

ЦЕНА : 8399.00 лв. 

Цветове

Бял

Черен

Бордо

​Нов LCD дисплей с възможност за контрол на камината по стайна температура или по вода спрямо предпочитанията на клиента. 

Възможност за контрол с WI-FI Hi Tech. Модулът се закупува отделно.

Газовете от горенето директно се извеждат с два колектора към първата линия от 10 топлообменни тръби

Димът се сблъсква с покририето от вермикулит и се канализира към 6те тръбопровода, разположени на гърба на камината.

Вентилаторът е подобрен с цел по-силното изтласкване на дима по 16те въздуховода

Разширителен съд от 6 литра за модел L15 и 8 литра за останалите модели

Камината с водна риза затопля 17 литра при модел L15, 50литра – XL20 и 24, 60литра при модел XXL28 и 32

За автоматично почистване на въздуховодите веднъж седмично се използва лостът на изображението

Улеснено разглобяване на пружините за почистването им при поддръжката веднъж годишно.

Вместимост на контейнера за пелети от 17 за L15 до 57 за XXL28 и 32кг при моделите Class Idro осигурява продължителна автономност

Ефективно дистанционно управление на топлината дори и от разстояние.

Чугунен пепелник за Class Idro XL28