Select Page

PIROLAMBDA

Котлите на дърва Pirolambda са произведени в съответствие с Европейски стандарт EN 303-5:2012 и следователно са достигнали минимално ниво на замърсяване на въздуха при изгарянето на дърва, структурата на котела задържа газовете и използва изцяло топлината и ги прави безопасни. Голямата врата за зареждане позволява горенето на големи парчета дърва и осигурява лесното почистване и поддръжка. Времето за зареждане е 5 часа, като то зависи от номиналната мощност на отопление.