Select Page

PIROLITIK

Котлите на дърва Pirolitik с топлинна мощност 25-35-45 кВ. се зареждат с дърва с влажност под 25%. Чрез принципа на пиролизата се постига пълно изгаряне на горивото. Голямото огнище прави възможно зареждането с парчета дърва с дължина до 550 мм. Зареждането с дърва трае поне до 5 часа, като е възможно да се увеличи времетраенето като котелът работи на по-ниски температури. Котелът може да държи жар поне 12 часа. Възможно е котелът да бъде свързан директно към отоплителната система ( с трипътен вентил) или чрез буфер.