Select Page

POLIFUEL – AUTOMATIC 31 ( 10.26 – 34.17 kW )

АВТОМАТИЧЕН ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ

За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:
1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW

Отопляем обем

750 м³

ЦЕНА : 17220.00 лв.

Котел с вградена горелка.

Автоматично самопочистване на скарата на котела.

Устройство за автоматично самопочистване на димогарните тръби

Температурна сонда за спомагателни отоплителни системи

Мултифункционален сензорен екран

Пепелник за горелката

Сензор за нивото на горивото в бункера

Сензор за температурата на изгорелите газове

Четирипътен вентил за перфектна защита от връщащата вода

Чекмедже за пепелта от димогарните тръби

Голям бункер за пелети – до 221кг

Вентилатор за изгорелите газове