Select Page
PIROLITIK

PIROLITIK

PIROLITIK Котлите на дърва Pirolitik с топлинна мощност 25-35-45 кВ. се зареждат с дърва с влажност под 25%. Чрез принципа на пиролизата се постига пълно изгаряне на горивото. Голямото огнище прави възможно зареждането с парчета дърва с дължина до 550 мм. Зареждането...
PIROLAMBDA

PIROLAMBDA

PIROLAMBDA Котлите на дърва Pirolambda са произведени в съответствие с Европейски стандарт EN 303-5:2012 и следователно са достигнали минимално ниво на замърсяване на въздуха при изгарянето на дърва, структурата на котела задържа газовете и използва изцяло топлината и...