Select Page
ILARIA THERMO 24

ILARIA THERMO 24

ILARIA THERMO XL24 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация. Всички изображения...
CLASS THERMO L 17

CLASS THERMO L 17

CLASS THERMO L 17 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kWОтопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация.Всички изображения са...
CLASS THERMO L15

CLASS THERMO L15

CLASS THERMO L15 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kWОтопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация.Изображенията са...
CLASS THERMO XL20

CLASS THERMO XL20

CLASS THERMO XL20 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация. Всички изображения...
CLASS THERMO XL24

CLASS THERMO XL24

CLASS THERMO XL24 ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация. Всички изображения...