Select Page
Easy S8

Easy S8

Easy S8                                           ...
EASY M10

EASY M10

EASY M10 ВИСОКОЕФЕКТИВНА СУХА ПЕЛЕТНА КАМИНА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 200 м³ Цена : 2580,00  лв.   Цветове   Бял Черен Бордо DPREMOTE Опция при сухите...
EASY L12

EASY L12

EASY L12 ВИСОКОЕФЕКТИВНА СУХА ПЕЛЕТНА КАМИНА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики: 1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 230 м³ Цветове                                 Цена : 3240,00 лв. Бял Черен Бордо DPREMOTE...