Select Page
CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 750 м³ ЦЕНА : 10650.00 лв. Патентован механизъм за самопочистване на горелката с...
CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 28 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 28 САМОПОЧИСТВАЩ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 630 м³ ЦЕНА : 10150.00 лв. Патентован механизъм за самопочистване на горелката с...
CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 24 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 24 САМОПОЧИСТВАЩ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики: 1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 540 м³ ЦЕНА : 8350.00 лв Патентован механизъм за самопочистване на горелката с...
CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 20 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 20 САМОПОЧИСТВАЩ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 470 м³ ЦЕНА : 8150.00 лв. Патентован механизъм за самопочистване на горелката с...
CALDAIA COMPACT 34 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 16 САМОПОЧИСТВАЩ

CALDAIA COMPACT 16 САМОПОЧИСТВАЩ ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 470 м³ ЦЕНА : 7550.00лв. Патентован механизъм за самопочистване на горелката с...