Select Page
Caldaia Compact 15

Caldaia Compact 15

CALDAIA COMPACT 15 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 300 м³ ЦЕНА : 6360.00 лв. Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от...
Caldaia Compact 15

Caldaia Compact 20

CALDAIA COMPACT 20 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 380 м³ ЦЕНА : 7080.00 лв. Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от...
Caldaia Compact 15

Caldaia Compact 24

CALDAIA COMPACT 24 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики: 1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW   Отопляем обем   430 м³ ЦЕНА : 7320.00 лв. Димните газове от горенето се насочват с два колектора към...
Caldaia Compact 15

Caldaia Compact 28

CALDAIA COMPACT 28 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 540 м³ ЦЕНА : 8890.00лв. Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от 10...
Caldaia Compact 15

Caldaia Compact 32

CALDAIA COMPACT 32 ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kW Отопляем обем 620 м³ ЦЕНА :9360.00 лв. Димните газове от горенето се насочват с два колектора към първата линия от 10...