Select Page
THERMO L15 DOUBLE DOOR

THERMO L15 DOUBLE DOOR

THERMO L15 DOUBLE DOOR ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА За изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kWОтопляемият обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация.Изображенията са...
THERMO L15 DOUBLE DOOR

THERMO L17 DOUBLE DOOR

THERMO L 17 DOUBLE DOOR ВИСОКОЕФЕКТИВНА ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА ррЗа изчисление на показателите по-горе са използвани само пелети със следните характеристики:1 кг. = 4200 Ксал/h 4,9kWОтопляемия обем е ориентировъчен и се отнася за сгради с изолация.Всички...